Az Angyalok Városa nem csak egy film, és még csak nem is egy létezik. Az énochi mágia egyenesen a kulcsokat kínálja ahhoz, hogy beléphessünk ezekbe a városokba. De mit találhatunk az ilyen városokban? Hát töménytelen mennyiségű angyalt, tudást, de akár még különböző erőket is, amik csak arra várnak, hogy birtokolhassuk őket. Apropó… itt nem csak jó angyalokat találni, hanem bőven akadnak rossz angyalok is.

Az angyalok szócsövei

Élt a 16. században két neves mágus. John Dee és Edward Kelly. Olyan filozófusok, asztrológusok, fizikusok és okkultisták voltak, akik végül arról váltak híressé, hogy lediktálták nekik az angyalok az énochi mágiát és azzal kapcsolatos tanításukat. Nem mellesleg személyes jósai és házi mágusai voltak I. Erzsébetnek. A jóslás pedig úgy működött náluk, hogy Kelly volt az eszköz, a médium. Neki diktáltak az angyalok, Kelly pedig tovább adta az „agynak”, vagyis Deenek, aki értelmezte a hallottakat. Azzal persze számolni kell – és reméljük anno az angyalok is számoltak azzal – hogy egy csöppet eltorzulhatott az anyag, amíg átfutott Kelly és Dee szűrőjén. Majd az évszázadok múlásával a fordítók, szerkesztők no meg az újraírók keze által.

( Edward Kelly és John Dee)

Mire jó az énochi mágia?

Az énochi mágia, egyszerre teurgia (fehér mágia) és goécia (fekete mágia). Attól függ, hogy ki, és milyen célra használja. Alapvetően az énochi mágia feltárja nekünk az angyalok titkait és hatalmat ad a kezünkbe, hogy irányíthassuk az Univerzum erőit. Hogyan?  Hát úgy, hogy az énochi mágiával megidézhetjük és parancsolhatunk is az angyaloknak, és a magasabb rendű szellemeknek. Ám mindehhez ismerni kell az énochi ábécét is.

Hogy működik?

A mű, amiben összefoglalta a két jó madár a megszerzett tudást, kitér arra, hogy minden „jó” és „rossz” angyalnak létezik egy ellentétes párja. Ezért arra figyelmeztetik a kísérletezőket, hogy ezer százalékra menjenek, amikor idézésre adják a fejüket, hogy tutira azt a személyt hívjuk, akit akarunk. Nehogy véletlenül más ugorjon be helyette…  de ez úgyis mindjárt az angyalnak feltett első kérdéskor kiderül.

Mindenesetre ha nem az jött, akit oda rendeltünk és van elég hatalmad hozzá – jobban mondva kell, hogy legyen vagy meg se próbáld! –  akkor ez az angyal könnyűszerrel elbocsátható és utána újra lehet próbálni. Ezért rendkívül fontos leellenőrizni a meghívott angyalt, nehogy átverje az idézőt!

Gondoljunk csak arra, mi van akkor, ha olyan segítséget kérünk tőle, ami nem passzol a természetével. Vagy még rosszabb, ha egy bukott angyalt hívunk meg, aki megszáll és felhasznál a saját terveihez. Ugye nem szeretnél másnak a bábja lenni?

(Kelly obszidián tükre, amin keresztül a másvilágot kémlelte. Ma a British Múzeumban látható)

Dee maga így jellemzi az énochi mágiát: „Az Énoch- mágia azzal kecsegtet, hogy a négy őrtorony lezárt kapuit megnyitva a magasabb rendű angyalok fölött is uralmat biztosít, akik soha nem váltak kegyvesztetté, és soha nem tévedtek mellékutakra a földön. Mi több a sötétség angyalaival is kapcsolatot teremt, akik lázadásuk miatt vettettek a mélységbe. Az őrtornyok kapui tehát egyszerre vezetnek mennybe és pokolba.”

Az angyalok városaihoz 49 kapu van, de az egyik túl szent ahhoz, hogy megnyíljon. Ennek okán alapvetően egy angyali város megnyitáshoz szükséges kulcsok tényleges száma 48. Az úgynevezett bölcsesség városai olyan szellemtartományok, amiket az angyalok különböző rendjei uralnak, illetve laknak be, és mindegyik egy bizonyos küldetést lát el a Földön.

Az énochi mágia legelső lépése a világ négy sarkában álló őrtornyok kapuinak megnyitása. Az őrtoronynak 12 kapuja van, amik 12 angyalvárosba vezetnek. A kapukat pedig a 48 kulcs, avagy ’hívás’ nyitja. Azért hívás, mert tulajdonképpen megidézzük a városok angyalrendjeit, hogy az őrtornyokon keresztül beléphessünk a városaikba.

A négy toronyban lakozó – a négy arkangyal –  gondoskodik az okok és okozatok törvényeinek érvényesüléséről. Az angyalok belülről nem képesek megnyitni a kapukat, ehhez kell megidézni őket és utána végezni el a kapunyitást.

(Dee Isteni pecsétje, ami a belépéshez szükséges)

Az angyali városok 49 igen bonyolult, összetett szám és betűnégyszög képezi, amelyek ugyanennyi függőleges és vízszintes sorból állnak. Ezekhez tartozik 49 tábla, de szerencsére ezekre nincs szükség, mivel a táblák energiáit egyetlen, a négyes betűnégyzet foglalja magában.

Szóval, ha rendelkezel a táblákkal, a kulcsokkal, az idéző szövegekkel, meg az angyalok névsorával, rendjeikkel, udvartartásukkal, feladatkörükkel, akkor sínen vagy! Akkor mehetsz is az angyalok városának egyikébe. Mint láthatod, nem egy sétagalopp, de nem véletlenül. Pontosan ez volt az angyalok célja, hogy csak az arra érdemes emberek részesüljenek az angyalok kiváltságából.

Az őrtornyok angyalai

Kelet: Uralkodó: Rapahel

Jó angyalok: Orvoslást tanítanak és betegségeket gyógyítanak

 Rossz angyalok: Betegséget és halált hoznak

Dél: Uralkodó: Michael

Jó angyalok: Drágakövek és nemesfémek tudását nyújtják.

Rossz angyalok: Hamisításra és hazárdjátékra tanítanak

Észak: Uralkodó: Uriel

Jó angyalok: Megmutatják, hogyan öntsük formába vágyainkat, vagyis teremtsünk.

Rossz angyalok: Káprázatra és csalásra tanítanak

Nyugat: Uralkodó: Gábriel

Jó angyalok: Az egyetemes tudás és elemi szellemek lakhelye, akiktől bármit megtudhatunk, megtanulhatunk.

Rossz angyalok: Gonosz és alantas célok eléréséhez adnak útmutatót.

Forrás: Donald Tyson- Énoch-mágia ​(Az angyalok öröksége)
Képek: spelwerx.com, ancient-origins.net, wesley-souza.deviantart.com